پرنسس تیناپرنسس تینا، تا این لحظه: 6 سال و 7 ماه و 2 روز سن داره
پرنسسی نیلا از سرزمین بهارپرنسسی نیلا از سرزمین بهار، تا این لحظه: 10 سال و 7 ماه و 24 روز سن داره
کلاس نقاشی رفتنمکلاس نقاشی رفتنم، تا این لحظه: 6 ماه و 9 روز سن داره
English classEnglish class، تا این لحظه: 8 سال و 6 ماه و 13 روز سن داره
وبلاگموبلاگم، تا این لحظه: 4 ماه و 4 روز سن داره
مینامینا، تا این لحظه: 14 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
النا😞النا😞، تا این لحظه: 19 سال و 7 ماه و 22 روز سن داره
آشنایی من با نی نی وبلاگآشنایی من با نی نی وبلاگ، تا این لحظه: 1 سال و 8 روز سن داره
وبلاگ پرنسس برای همیشهوبلاگ پرنسس برای همیشه، تا این لحظه: 10 ماه و 11 روز سن داره
سال نود وهشتـــسال نود وهشتـــ، تا این لحظه: 10 ماه و 3 روز سن داره

💖into the uknow💖

im a princass,who ever bilive har dreams😍

تابلو

سلام!من دوباره قراره یک تابلو ی جدید بکشم😗😗هورا! فعلا تابلو هام دوتان با مداد رنگی ان که عکس هردو رو گذاشتم اولیش دو سیب سبزه که اسم تابلوشpoison applesهست،یعنی سیب های سمی. دومیش دو گل رزه  که اسم تابلو cursd roseیعنی رز های طلسم شده😉 سومین تابلو!اما با رنگ روغن😉😉😉 اممم.به نظرتون چی بکشم؟ میخوام یه چیزی در رابط ایبی و جونا بکشم 😗😗 یا زامل می کشم که اینه یا پنی میکشم: البته میدونم یه جوریه! اونوقت شبا حس میکنم انسیه زل زده به من😂😂 بعد خوابم نمیبره! همین یارو رو به انسیه نشون دادم یهو هار هار هار انقدر خندید که گفتم نکنه عکسو اشتباه فرستادم؟؟ بعد گفت این شبیه مادربزرگش هم نیست ...
19 دی 1398

Whatever after

If you loves rules,you are a really jastice😗😗😗 Like Abby I am a girl from fairy tale,no one can't should I to I know a rules My  favourite book!!! I'm a girl,a princass from fairy tale سفید برفی دست ملودیه😐😗😗😗 اییی سفید برفی کجایی دلم برات تنگ شده😁😁😁 و یه چیزایی درباره حقوق:میدانستید اگه وکیل بشین اسمتون میشه جاستیس؟؟ ایبی وکیل نشی ها!ایبی خوشگل تر از جاستیسه! ...
3 دی 1398